Regels

De staf bepaalt de concrete invulling van het programma op een kamp. Zij heeft hierbij grote vrijheid. Het enthousiasme en de creativiteit die daardoor (kunnen) ontstaan zijn belangrijke basiselementen in het succesvol organiseren van vakantiekampen met vrijwilligers. Echter alle vakantiekampen vinden plaats onder de naam van “LCKV Jeugdvakanties” en vandaar dat elk kamp aan bepaalde uitgangspunten of regels moet voldoen.

1. Het programma is actief en bestaat uit groepsgerichte activiteiten.
2. Er is respect voor alle deelnemers, staf, omgeving, natuur en milieu.
3. Het vakantiekamp verloopt binnen de vereniging en het recht gestelde regels en binnen de maatschappelijke fatsoensnormen.
4. Bij alle activiteiten wordt gelet op de veiligheid.
5. Het drinken van alcoholische dranken door deelnemers is niet toegestaan. Gebruik van alcohol door de staf past binnen de grenzen van de aan hen gegeven verantwoordelijkheid.
6. Het organiseren van een activiteit met deelnemers, waarin aandacht wordt besteed aan een levensbeschouwelijk onderwerp is verplicht.
7. LCKV Jeugdvakanties tolereert geen soft- en harddrugs.
8. Om recht te doen aan de privacy van het individu slapen jongens (mannen) en meisjes (vrouwen) apart.
9. Er is iedere nacht en gedurende de week voldoende nachtrust.
10. De verhouding van het aantal stafleden en deelnemers is één staat tot drie. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 42 deelnemers. De verhouding tussen jongens en meisjes is gelijk.
11. In het kamp wordt door staf en deelnemers recht gedaan aan tradities en gewoonten die binnen LCKV Jeugdvakanties als een meerwaarde worden beleefd.
12. Roken is vanaf het seizoen 2020 niet toegestaan op kampen voor deelnemers t/m 18 jaar.
13. Huisdieren zijn niet toegestaan op kampen van LCKV Jeugdvakanties.
14. Het is niet toegestaan om foto’s te delen waar deelnemers en/of stafleden herkenbaar op staan.

Kortom:
Naast leuke tradities maken we op kamp een aantal afspraken. Drugs zijn uit den boze op onze kampen! Voor alle deelnemers geldt dat alcohol niet is toegestaan. Roken is niet toegestaan voor deelnemers tot en met 18. Mobieltje? iPad? Games? Heb je allemaal niet nodig en kun je dus gerust thuis laten!

Deelnemers