Doelstellingen

LCKV Jeugdvakanties organiseert op verantwoorde wijze leuke en actieve groepsvakanties voor kinderen en jongeren. De vereniging organiseert deze vakantiekampen met vrijwilligers.

Uitgangspunten

 

Bij het bereiken van de doelstelling hanteert LCKV Jeugdvakanties de volgende uitgangspunten:

  • Bij LCKV Jeugdvakanties staat het respect voor een ieder en het respect voor de omgeving waarin LCKV Jeugdvakanties opereert voorop.
  • Zowel voor deelnemers, staf als medewerkers wordt bij voorbaat een onderscheid naar welk kenmerk dan ook niet relevant geacht.
  • LCKV Jeugdvakanties houdt zich het recht voor een deelnemer, staflid of een medewerker de toegang tot de vereniging te ontzeggen, indien hij of zij daarin het feitelijk functioneren aanleiding toe heeft gegeven.
  • De aanwezigheid van kinderen en stafleden uit alle geledingen van de maatschappij ziet LCKV Jeugdvakanties als een meerwaarde.
  • De vereniging hanteert geen winstoogmerk. Financiële argumenten alleen mogen nooit de reden zijn voor een deelnemer of staflid om niet mee te gaan op kamp. Vanuit dit uitgangspunt stelt de vereniging zich ten doel een zo laag mogelijke, financieel verantwoorde kampprijs aan te bieden.
  • LCKV Jeugdvakanties streeft ernaar haar werkzaamheden zoveel mogelijk door vrijwilligers te laten verrichten. Alleen als de veiligheid of aansprakelijkheid in het geding is, of de kennis of kunde niet binnen de vereniging aanwezig is, zal LCKV Jeugdvakanties werkzaamheden uitbesteden aan derden. LCKV Jeugdvakanties zoekt de beloning van de door vrijwilligers verrichte werkzaamheden in het organiseren van sociaal aantrekkelijke activiteiten.
  • LCKV Jeugdvakanties streeft naar kwalitatief goede kampen. De waarborgen voor kwaliteit dienen structureel in de organisatie van de vereniging te zijn verankerd.

 

Het keer op keer waarmaken van de doelstelling is van levensbelang voor de continuïteit van de vereniging. LCKV Jeugdvakanties levert kwalitatief goede vakantiekampen als de kampen voldoen aan de doelstelling. Dat betekent leuke vakantiekampen met actieve groepsgerichte activiteiten die op een verantwoorde wijze door vrijwilligers worden georganiseerd.

Over LCKV