Protocol

Protocol seksueel misbruik en vertrouwenspersonen
LCKV Jeugdvakanties streeft naar goede omgangsregels voor al onze deelnemers en stafleden. Wanneer er sprake is van een klacht op het gebied van seksuele intimidatie* tijdens of na een kamp, handelen wij volgens een vastgesteld protocol. Dit protocol omschrijft de gehele procedure van afhandeling van klachten op het gebied van seksuele intimidatie.

 

De klacht kan uitsluitend telefonisch gemeld worden bij één van onze twee vertrouwenspersonen, die speciaal door LCKV Jeugdvakanties zijn aangesteld.

 

Esther Mieremet
06-20968879

 

Marleen Karstens
071-54110450

 

Download hier het protocol

 

*Onder seksuele intimidatie wordt verstaan elke vorm van seksuele of seksueel getinte gedragingen, verbaal, non-verbaal of fysiek, bewust of onbewust van een staflid, die als negatief, ongewenst of gedwongen wordt ervaren, ongeacht op welk moment en in welke situatie.

Over LCKV