Vrienden van LCKV

BIJ LCKV MAAK JE VRIENDEN VOOR HET LEVEN
Een van de slogans uit de jaren 70. En zo waar, want LCKV’er ben je niet voor een jaartje. Dat ben je in hart en nieren.

 

Daarom is er de VRIENDEN VAN, een club waar oud LCKV-ers elkaar kunnen ontmoeten.

 

Het was Theo Willem van Leeuwen die het initiatief nam tot het opzetten van de Vrienden van LCKV. Aanleiding was zijn waarneming dat zelfs oud-LCKV’ers die al 20‐30 jaar niet meer actief waren binnen de vereniging, zich nog steeds betrokken voelden. Steeds weer blijkt dat de LCKV in één van de belangrijkste fasen van een mensenleven een grote rol speelt. ‘De vereniging heeft velen voor een groot deel gevormd. Sociaal gedrag, maar ook vaardigheden als voor een groep staan, gemakkelijk schakelen – het komt vaak mede voort uit het fenomeen ‘kampen organiseren en op kamp gaan’

 

Het oprichten van Vrienden van LCKV bleek een schot in de roos, want in betrekkelijk korte tijd kent de club al 235 leden. Allereerst staan de Vrienden van natuurlijk voor het onderhouden van een netwerk van oud‐LCKV’ers. Een jaarlijkse ontmoeting, eens in de zoveel tijd een groter feest – dat blijft op de agenda staan. Daarnaast organiseren we af en toe aanvullende activiteiten. De data zijn te vinden op onze website.

 

Ben je 30+ en oud LCKV-staflid, wil je graag contacten blijven onderhouden met andere oud-LCKV’ers en op de hoogte blijven van het wel en wee van de LCKV?

 

Bezoek dan onze website: vriendenvanlckv.nl en meld je aan als lid!

Over LCKV