Update inschrijving deelnemers

Tijdens de voorbereidingen van het kampseizoen 2021 is er besloten om een aantal belangrijke momenten, zoals de inschrijving van de deelnemers, te verplaatsen naar later in het jaar. 
Dit omdat er momenteel te veel onzekerheid is en het onmogelijk is om te zeggen wat de stand van zaken zal zijn over een paar maanden. Zo hopen we meer duidelijkheid te hebben en hopen we met meer zekerheid iets te kunnen zeggen over het aankomende kampseizoen. 

De inschrijfsite zal dus niet zoals gewoonlijk in de kerstvakantie openen maar dat zal in maart zijn. De loting zal begin april plaatsvinden.  
De precieze data wordt uiteraard nog doorgegeven.

Nieuws