Update kampseizoen 2021

Met pijn in ons hart hebben we besloten om de tienerkampen (leeftijd 13-18) niet door te laten gaan. Zeker nu de maatschappij weer langzaam opent en de berichtgeving hieromtrent overwegend positief is, kunnen we ons voorstellen dat dit een bittere pil voor je is. In dit bericht leggen we je uit hoe we tot dit besluit zijn gekomen.

1,5 meter afstand
Bij het plannen van het kampseizoen hebben hoofdleiders aangegeven of ze bereid zijn om een kamp te draaien waarbij de staf 1,5 meter afstand houdt. Elke hoofdleider heeft hierin een afweging gemaakt met betrekking tot veiligheid, handhaving en haalbaarheid. Bij tienerkampen moet er ook afstand worden gehouden tot de deelnemers, een extra complicerende factor (denk bijvoorbeeld aan eten en slapen tussen de deelnemers).

Omdat we er vooraf voor hebben gekozen om tienerkampen alleen door te laten gaan als er geen afstand gehouden hoeft te worden, is er materiaal beschikbaar voor het scenario dat dit wel moet. Dit materiaal kunnen we inzetten bij de kinderkampen om afstand houden tussen de stafleden te faciliteren. Dit materiaal is niet beschikbaar als alle kampen doorgaan.

Geen ontheffing en testen
In de afgelopen weken hebben we samen met de corona-specialisten van de gemeente Leiden, de veiligheidsregio, hun juristen, de GGD en het ministerie van VWS uitgezocht of er voor ons toch mogelijkheden zijn binnen de wet- en regelgeving. Op basis van hun bevindingen hebben we moeten concluderen dat we kampen zonder 1,5 meter niet mogelijk kunnen maken.

Waarom niet wachten?
Juist omdat het allemaal zo hard gaat, hebben we nog gekeken of we de beslissing niet toch nog uit konden stellen. Dit hebben we niet gedaan omdat de termijn van 4 weken voor het seizoen al heel kritisch is voor de voorbereiding van alle kampen. Bovendien is het ook niet duidelijk of uitstellen zou leiden tot de doorgang van een kampseizoen en wat daar dan nog voor nodig is.

Kampgeld
In de komende weken zullen we van de kampen die niet doorgaan de kampgelden, minus €50,- administratiekosten, terugstorten. Dit is handwerk en daarom zal hier een termijn van 4 – 6 weken overheen gaan. Mocht je ons tegemoet willen komen door middel van een gift van (een gedeelte van) het kampgeld, dan kun je dit laten weten door een mailtje te sturen aan financien@lckv.nl (vermeld hierbij in ieder geval de naam van de deelnemer en het kampnummer) of u kunt iets overmaken met behulp van deze I-Deal link.

Kinderkampen
Laten we niet vergeten dat de kinderkampen (tot en met 12 jaar) wél doorgaan! Op dit moment zijn we hard bezig met de voorbereidingen om dit zo leuk, maar ook conform de wet- en regelgeving te laten verlopen. Tijdens de ouderavond zullen we uitleggen wat dit voor de kampen zal betekenen.

Ouderavond
Op 15 juni is de ouderavond voor alle kinderkampen. Deze zal digitaal plaatsvinden en de uitnodiging zullen we één dezer dagen versturen. Na de ouderavond is er gelegenheid om contact op te nemen met de hoofdleiding van het kamp.

Tot slot
We realiseren ons dat de kans dat we na de zomer concluderen dat het tóch had gekund, aanwezig is. Echter kunnen we gewoonweg geen voorschot nemen op de toekomst. Er is geen enkele instantie die ons inzicht kan en wil geven in de aankomende versoepelingen. We kunnen niet inschatten wat dit voor LCKV Jeugdvakanties zal betekenen en wat dit nog van ons zal vragen. Daarnaast vinden we het risico dat we nu wachten en nóg korter van tevoren moeten afblazen groter en pijnlijker dan de manier waarop we het nu doen.

Het lijkt er op dat de zomer van 2021 nét te vroeg komt voor de tienerkampen. We kunnen simpelweg geen ijzer met handen breken om dingen die niet mogelijk zijn, toch mogelijk te maken.

We hebben het moeilijk met dit besluit. Het voelt machteloos en frustrerend dat we niet verder vooruit kunnen kijken en we vinden het verschrikkelijk dat een groot deel van de deelnemers nu al twee jaar niet op kamp kan. We hopen van harte dat de zomer van 2022 weer een “normale” is en nog veel harder dat je dan weer met ons mee op kamp gaat!

Nieuws