Veelgestelde vragen kampseizoen 2021

Waarom hebben jullie niet gewacht met deze beslissing?
Juist omdat het allemaal zo hard gaat, hebben we nog gekeken of we de beslissing niet toch nog uit konden stellen. Dit hebben we niet gedaan omdat de termijn van 4 weken voor het seizoen al heel kritisch is. Niet alleen voor ons, maar ook voor de voorbereiding van alle kampen. Bovendien is het ook niet duidelijk of uitstellen zou leiden tot de doorgang van een kampseizoen en wat daar dan nog voor nodig is.

Wat betekent dit voor volgend jaar?
We concentreren ons nu op het kampseizoen 2021. We kunnen op dit moment nog niets zeggen over 2022.

Andere verenigingen gaan wel, hoe zit dat?
Voor zover wij weten, geven organisaties die wél op kamp gaan aan dat ze afstand zullen houden conform de wet- en regelgeving. Wij zijn van mening dat dit niet op alle kampen mogelijk is.

LCKV Jeugdvakanties organiseert haar kampen met uitsluitend vrijwilligers. We doen dit met elkaar en vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op kamp.

Hoofdleiders die zich comfortabel voelen bij het handhaven van 1,5 meter op kamp, zullen dit jaar een kinderkamp (t/m 12 jaar) draaien, mede omdat hierbij geen afstand gehouden hoeft te worden tussen stafleden en deelnemers. Vanaf de start van de organisatie van de kampen achtten we de kans dat deze kampen doorgaan, groter is. Daarom hebben we hier mensen op ingezet die dit ook zien zitten.

Hoofdleiders die zich niet comfortabel voelen bij het handhaven van 1,5 meter op kamp, zijn ingedeeld op een tienerkamp (13 – 18 jaar). Deze kampen gaan alleen door als er geen afstand meer gehouden hoeft te worden.

Door deze tweedeling komt er extra materiaal beschikbaar op het moment dat er nog wel afstand gehouden hoeft te worden. Dit materiaal kunnen we inzetten zodat stafleden tijdens de kinderkampen afstand kunnen houden.

Wanneer krijg ik mijn kampgeld teruggestort?
Het terugstorten van de kampgelden is handwerk door de vrijwilligers van de afdeling financiën. Daarom zal hier 4 -6 weken overheen gaan. Conform de annuleringsvoorwaarden zullen we €50,- administratiekosten in rekening brengen.
Mocht je de vereniging willen steunen, dan kun je contact opnemen met financien@lckv.nl

Kan ik dan wel gewoon de bus uitzwaaien op het vertrekpunt?
Hoe het vertrekpunt eruit komt te zien, is afhankelijk van de maatregelen op dat moment. Omdat dit een minder grote organisatie is, kunnen we hierbij korter van tevoren anticiperen op de maatregelen. Houd onze website in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Hoe zit dat met het 100-jarig jubileum?
In 2020 bestonden we 100 jaar en er is in de jaren voorafgaand, keihard gewerkt aan een knallend jubileumjaar. We hebben vorig jaar besloten om de feestelijke activiteiten te verplaatsen naar 2021. In dit jaar zullen er gelukkig alsnog jubileumacitiviteiten georganiseerd worden die passen binnen de huidige wet- en regelgeving. Houd hiervoor je mail en onze website in de gaten!

Hoe gaan jullie om met corona tijdens de kinderkampen?
Alle hoofdleiders krijgen een handboek mee met aandachtspunten, regels en richtlijnen voor het veilig draaien van een kamp in coronatijd.

Van ouders vragen we vriendelijk maar dringend om gedurende de kampweek beschikbaar te zijn om uw kind op te halen als ze naar huis moeten in verband met corona-gerelateerde klachten.

Nieuws