Zakelijke gegevens

Kampprijzen (2021)

 

  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
Diever  € 200  € 200  € 183   € 183   € 200   € 200 
Chaam  € 200  € 200   € 183     € 200   € 200 
Bladel  € 200  € 200     € 183   € 200   € 200 
Terschelling  € 278  € 278  € 251    € 278   € 278 
Wheelerkamp            
Ommen  € 286  € 286   € 261   € 261     € 286 
Okkenbroek      € 255  € 236   € 255   € 255 

Kennelijke fouten en vergissingen in het kampprogramma (en deze site) binden ons niet. Alle deelnemers vanaf 14 jaar dienen een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich te hebben op kamp.

 

Verzekering

 

LCKV Jeugdvakanties heeft een aanvullende reisverzekering die de deelnemers verzekert tegen (de genoemde bedragen zijn maxima):

 

 1. Ongevallen
  1. bij overlijden € 10.000,-
  2. bij blijvende invaliditeit €40.000,-
 2. Geneeskundige kosten bij ziekte
  1. buiten Nederland Kostprijs
  2. binnen Nederland € 1.000,-
 3. Verblijfkosten en reiskosten Kostprijs
 4. Wettelijke aansprakelijkheid € 1.250.000,-

De genoemde bedragen zijn een samenvatting van de prijsvoorwaarden. Voor uitgebreide of specifieke verzekeringsinformatie kunt u een mail sturen naar financien@lckv.nl.

 

LCKV Jeugdvakanties is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schade aan, of het verliezen van bagage, kleding, fototoestellen, telefoons e.d. Wij adviseren u (indien u het bovenstaande onvoldoende acht) zelf een reis- en ongevallen- en/of bagageverzekering af te sluiten. De reisverzekering van LCKV Jeugdvakanties is een aanvullende (reis)verzekering, dus secundair ten opzichte van de eigen afgesloten verzekeringen.

 

Financiën

 

 • Na toewijzing van een kamp, door middel van de loting, wordt binnen 4 weken een mail gestuurd waarin een link staat om door middel van een IDEAL-betaling het kampgeld te betalen.
 • Betaling dient binnen 30 dagen te worden gedaan.
 • Betalingstermijn start vanaf het moment dat de betaallink via email is verzonden
 • Indien er niet betaald wordt, wordt er maandelijks een herinnering c.q. aanmaning gestuurd.
 • Indien u niet op tijd betaalt, loopt u het risico dat uw plaats aan een andere deelnemer wordt toegewezen en de annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Annuleren

 

Annuleren kan alleen via het annuleringsformulier op mijn.lckv.nl (te vinden door in te loggen op het inschrijfformulier). Een annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging (per e-mail) heeft ontvangen. Niet betalen geldt niet als annulering!

 

U kunt via LCKV Jeugdvakanties een annuleringsverzekering afsluiten, voor restitutie van het kampgeld in geval van annulering (ongeacht de datum van annuleren).
De kosten van de annuleringsverzekering bedragen € 3,- per persoon. De betaalde annuleringspremie wordt niet geretourneerd.

 

Alleen voor de onderstaande redenen treedt de annuleringsverzekering in werking.

 • Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van (overleg van een doktersverklaring is in een dergelijke geval vereist):
  • de verzekerde
  • zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, alsmede huisgenoten voor zover er sprake is van, respectievelijk reële kans bestaat of direct levensgevaar.
 • Een niet te verwachten en niet tot na de geboekte LCKV vakantie uit te stellen herexamen (overleg van een verklaring van de onderwijsinstelling is in een dergelijke geval vereist).

Wanneer u via LCKV Jeugdvakanties geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, of bij opgaaf van een andere dan bovengenoemde gevallen, bent u bij annulering één van de onderstaande bedragen verschuldigd:

 

Periode Kosten
tot 17 april 2021 Kosteloos
17 april – 6 weken voor vertrek deelnemer* €25,-
Binnen 6 weken voor vertrek deelnemer Gehele kampgeld

* Voorbeeld: Als de deelnemer is ingeschreven voor de eerste week van het kampseizoen, dan vertrekt hij of zij op 17 juli 2021, de annulering moet dan voor zaterdag 5 juni 2021 binnen zijn.

 

De kampplek staat gereserveerd op naam van de deelnemer. Het zelf aanbrengen van een deelnemer ter vervanging in geval van annulering is in verband met het voeren van reservelijsten niet mogelijk. Het zelf aanbrengen van een vervangende deelnemer zorgt tevens niet voor kwijtschelding van de annuleringskosten.

 

Overige mededelingen

 

LCKV Jeugdvakanties behoudt zich het recht voor:

 • Een deelnemer te weigeren; of vroegtijdig naar huis sturen tijdens een kamp
 • Een kamp te laten vervallen; of vroegtijdig afbreken van een kamp
 • Geen restitutie van kampgelden bij bovengenoemde gevallen
 • Geen restitutie van de reissom zal worden gedaan wanneer er sprake is van een dringende reden of overmacht.
 • Onder dringende redenen of overmacht wordt verstaan: oorzaken buiten de invloed van LCKV Jeugdvakanties liggen, zoals brand, overheidsmaatregelen, ziektes, epidemieën of pandemieën
 • Een prijsverhoging toe te passen (bijvoorbeeld wegens prijsverhoging door derden)

Goedkoper op kamp in week 3 en 4

 

Net als voorgaand jaar worden de kampen in week 3 en 4 goedkoper aangeboden. In aanloop naar het kampseizoen zal er geen andere kortingsactie worden gehouden.

Corona en kampseizoen 2021

De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers staat voorop.

Om deze veiligheid en gezondheid te waarborgen behouden wij ons het recht voor om kampen te annuleren of vroegtijdig te beëindigen. In de periode van 12 juni 2021 tot en met het einde van het kampseizoen 2021 zal er geen restitutie van het kampgeld plaatsvinden als wij ons genoodzaakt zien om kampen te annuleren. In het geval dat LCKV Jeugdvakanties voor 12 juni 2021 kampen van seizoen 2021 moet annuleren zullen wij het door u gestorte bedrag retourneren, met inhouding van € 50,-, om de door ons reeds gemaakte kosten (aan bijvoorbeeld reserveringen) te dekken.

Bij corona verschijnselen dient een deelnemer opgehaald te worden door ouder / verzorger.

Na het overleggen van een negatieve test kan een deelnemer, met goedkeuring van een hoofdleider, terugkeren en zijn deelname aan het kamp hervatten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u op maandagavond bellen of langskomen van 20:00 tot 21.30 uur, Voorschoterweg 8e, 2324 NE Leiden, telefoon 071-5722255. Mailen mag ook, dat kan naar vragen@lckv.nl.

 

Korting

 

Wanneer u als ouder(s) of verzorger(s) niet het volledige kampgeld kunt betalen, bestaat de mogelijkheid om korting op de kampprijs te krijgen. Gezinnen of alleenstaande ouder(s) met een minimaal inkomen of een uitkering kunnen in principe in aanmerking komen voor korting. Deze korting kan oplopen tot maximaal 80% van het totale kampgeld. Uw privacy wordt uiteraard gewaarborgd. Binnen het kamp is niet bekend welke deelnemers gebruik hebben gemaakt van deze korting. Als u een beroep wilt doen op dit kortingsfonds, kunt u dit aangeven op het digitale inschrijfformulier. Voor vragen hierover kunt u (vertrouwelijk) mailen naar kortingsfonds@lckv.nl.

Ouders