Zakelijke gegevens

Kampprijzen (2018)

 

  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
Diever  € 180  € 180  € 165  € 165  € 180  € 180
Chaam  € 180  € 180  € 165  € 165  € 180  € 180
Bladel  € 180  € 180  € 165  € 165  € 180  € 180
Terschelling  € 264  € 264    € 225  € 264  € 264
Wheelerkamp      € 288      
Wiltz  € 259  € 259  € 237  € 237  € 259  € 259
Haute Roche      € 271  € 271  € 288  € 288
Lieler      € 290  € 290  € 308  € 308
Nahin  € 340  € 340        

 

Kennelijke fouten en vergissingen in het kampprogramma (en deze site) binden ons niet. Alle deelnemers vanaf 14 jaar dienen een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich te hebben op kamp.

 

Verzekering

 

LCKV Jeugdvakanties heeft een aanvullende reisverzekering die de deelnemers verzekert tegen (de genoemde bedragen zijn maxima):

 

 1. Ongevallen
  1. bij overlijden € 10.000,-
  2. bij blijvende invaliditeit €40.000,-
 2. Geneeskundige kosten bij ziekte
  1. buiten Nederland Kostprijs
  2. binnen Nederland € 1.000,-
 3. Verblijfkosten en reiskosten Kostprijs
 4. Wettelijke aansprakelijkheid € 1.250.000,-

 

De genoemde bedragen zijn een samenvatting van de prijsvoorwaarden. Voor uitgebreide of specifieke verzekeringsinformatie kunt u een mail sturen naar financien@lckv.nl.

 

LCKV Jeugdvakanties is niet aansprakelijk voor schade aan, of het verliezen van bagage, kleding, fototoestellen, telefoons e.d. Wij adviseren u (indien u het bovenstaande onvoldoende acht) zelf een reis- en ongevallen- en/of bagageverzekering af te sluiten. De reisverzekering van LCKV Jeugdvakanties is een aanvullende (reis)verzekering, dus secundair ten opzichte van de eigen afgesloten verzekeringen.

 

Financiën

 

 • Het volledige kampgeld wordt voor het eerst omstreeks 31 maart 2018 of aan het einde van elke volgende maand van uw rekening afgeschreven. (U behoudt het recht om binnen acht weken na afschrijving van het kampgeld uw bankinstelling opdracht te geven het bedrag terug te laten storten op uw eigen rekening.)
 • Indien u geen rekeningnummer invult wordt u een factuur toegezonden.
 • Indien het saldo op uw rekening niet toereikend is, wordt u een factuur toegezonden.
 • De factuur dient binnen veertien dagen te worden betaald.
 • Indien u niet op tijd betaalt loopt u het risico dat uw plaats aan een andere deelnemer wordt toegewezen en de annuleringskosten in rekening worden gebracht.

 

Annuleren

 

Annuleren kan alleen via het annuleringsformulier op mijn.lckv.nl (te vinden door in te loggen op het inschrijfformulier). Een annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging (per e-mail) heeft ontvangen. Niet betalen geldt niet als annulering!

 

U kunt via LCKV Jeugdvakanties een annuleringsverzekering afsluiten, voor restitutie van het kampgeld in geval van annulering (ongeacht de datum van annuleren).
De kosten van de annuleringsverzekering bedragen € 3,- per persoon. De betaalde annuleringspremie wordt niet geretourneerd.

 

Alleen voor de onderstaande redenen treedt de annuleringsverzekering in werking.

 • Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van:
  • de verzekerde
  • zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, alsmede huisgenoten voor zover er sprake is van, respectievelijk reële kans bestaat of direct levensgevaar.
 • Het niet meekunnen gaan met LCKV Jeugdvakanties als gevolg van plotseling optredende ziekte, ernstig ongeval of overlijden waardoor de verzekerde niet kan meedoen met het kampprogramma (overleg van een doktersverklaring is in een dergelijke geval vereist).
 • Een niet te verwachten en niet tot na de geboekte LCKV vakantie uit te stellen herexamen (overleg van een verklaring van de onderwijsinstelling is in een dergelijke geval vereist).

 

Wanneer u via LCKV Jeugdvakanties geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, of bij opgaaf van een andere dan bovengenoemde gevallen, bent u bij annulering één van de onderstaande bedragen verschuldigd:

 

Periode Kosten
t/m 31 maart 2019 Kosteloos
1 april – 6 weken voor vertrek deelnemer* €25,-
Binnen 6 weken voor vertrek deelnemer Gehele kampgeld

 

* Voorbeeld: Als de deelnemer is ingeschreven voor de eerste week van het kampseizoen, dan vertrekt hij of zij op 14 juli 2019, de annulering moet dan voor zaterdag 3 juni 2019 binnen zijn.

 

De kampplek staat gereserveerd op naam van de deelnemer. Het zelf aanbrengen van een deelnemer ter vervanging in geval van annulering is in verband met het voeren van reservelijsten niet mogelijk. Het zelf aanbrengen van een vervangende deelnemer zorgt tevens niet voor kwijtschelding van de annuleringskosten.

 

Overige mededelingen

 

LCKV Jeugdvakanties behoudt zich het recht voor:

 • een deelnemer te weigeren;
 • een kamp te laten vervallen;
 • een prijsverhoging toe te passen (bijvoorbeeld wegens prijsverhoging door derden)

 

Goedkoper op kamp in week 3 en 4

 

Net als voorgaand jaar worden de kampen in week 3 en 4 goedkoper aangeboden. In aanloop naar het kampseizoen zal er geen andere kortingsactie worden gehouden.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u op maandagavond bellen of langskomen van 20:00 tot 21.30 uur, Voorschoterweg 8e, 2324 NE Leiden, telefoon 071-5722255. Mailen mag ook, dat kan naar vragen@lckv.nl.

 

Korting

 

Wanneer u als ouder(s) of verzorger(s) niet het volledige kampgeld kunt betalen, bestaat de mogelijkheid om korting op de kampprijs te krijgen. Gezinnen of alleenstaande ouder(s) met een minimaal inkomen of een uitkering kunnen in principe in aanmerking komen voor korting. Deze korting kan oplopen tot maximaal 80% van het totale kampgeld. Uw privacy wordt uiteraard gewaarborgd. Binnen het kamp is niet bekend welke deelnemers gebruik hebben gemaakt van deze korting. Als u een beroep wilt doen op dit kortingsfonds, kunt u dit aangeven op het digitale inschrijfformulier. Voor vragen hierover kunt u (vertrouwelijk) mailen naar kortingsfonds@lckv.nl.

Ouders