Over LCKV Jeugdvakanties

Uitgangspunten

LCKV Jeugdvakanties organiseert op verantwoorde wijze leuke en actieve groepsvakanties voor kinderen en jongeren. De vereniging organiseert deze vakantiekampen met vrijwilligers. 

Uitgangspunten vereniging 

Bij het bereiken van de doelstelling hanteert LCKV Jeugdvakanties de volgende uitgangspunten: 

  • Het respect voor de omgeving staat voorop; 
  • Alle deelnemers, stafleden en medewerkers worden in gelijke gevallen gelijk behandeld; 
  • De aanwezigheid van kinderen en stafleden uit alle geledingen van de maatschappij wordt gezien als een meerwaarde; 
  • De vereniging hanteert geen winstoogmerk. Financiële argumenten alleen mogen nooit de reden zijn voor een deelnemer of staflid om niet mee te gaan op kamp. Vanuit dit uitgangspunt stelt de vereniging zich ten doel een zo laag mogelijke, financieel verantwoorde kampprijs aan te bieden; 
  • De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door vrijwilligers verricht. Alleen als de veiligheid of aansprakelijkheid in het geding is, of wanneer de kennis of kunde niet binnen de vereniging aanwezig is, zullen werkzaamheden worden uitbesteed aan derden. Beloning van de door vrijwilligers verrichte werkzaamheden wordt gezocht in het organiseren van sociaal aantrekkelijke activiteiten; 
  • Het waarborgen van kwaliteit dient structureel in de organisatie van de vereniging te zijn verankerd. Het keer op keer waarmaken van de doelstelling is van levensbelang voor de continuïteit van de vereniging. LCKV Jeugdvakanties levert kwalitatief goede kampen als ze voldoen aan de uitgangspunten en doelstelling.