Over LCKV Jeugdvakanties

Veiligheid op kamp

LCKV Jeugdvakanties voert actief beleid om ongewenst gedrag buiten te sluiten. Zo volgen we het landelijke project ‘In veilige handen’.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en richt zich op preventie van overschrijdend gedrag. Ook overleggen al onze stafleden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring van het ministerie waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen

van een specifieke taak of functie in de samenleving. In dit geval het werken met kinderen. 

Protocol seksueel misbruik en vertrouwenspersonen

LCKV Jeugdvakanties streeft naar goede omgangsregels voor al onze deelnemers en stafleden. Wanneer er sprake is van een klacht op het gebied van seksuele intimidatie* tijdens of na een kamp, handelen wij volgens een vastgesteld protocol. Dit protocol beschrijft de gehele procedure van afhandeling van klachten op het gebied van seksuele intimidatie.

De klacht kan uitsluitend telefonisch gemeld worden bij één van onze twee vertrouwenspersonen, die speciaal door LCKV Jeugdvakanties zijn aangesteld.

Esther Mieremet
06-20968879

Marleen Karstens
071-54110450

Download hier het protocol

*Onder seksuele intimidatie wordt verstaan elke vorm van seksuele of seksueel getinte gedragingen, verbaal, non-verbaal of fysiek, bewust of onbewust van een staflid, die als negatief, ongewenst of gedwongen wordt ervaren, ongeacht op welk moment en in welke situatie.